Kiedy przycinać drzewa

Kiedy przycinać drzewa? Drzewa iglaste i liściaste można przycinać przez cały rok, za wyjątkiem gatunków: brzoza, grab, klon, u których cięcia żywych części drzewa należy wykonać po rozwoju liści w miesiącach od czerwca do września (posusz przez cały rok) oraz gatunków: orzech, orzesznik, skrzydłorzech, u których cięcia wykonuje się w okresie od 15 lipca do 15 sierpnia.

Dopuszcza się zmiany pory przycięć „gatunków płaczących”- zależnie od warunków klimatycznych w danym roku. W każdym przypadku porę rozpoczęcia przycięć wyznacza jednak termin pełnego rozwoju liści.

przycinanie gałęzi drzew kraków

przycinanie gałęzi