Zabiegi

Najczęściej stosowane przycięcia pielęgnacyjne (sanitarne) w koronach drzew polegają na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych.
Wykonywane są jako zabiegi poprzedzające inne zabiegi pielęgnacyjne, warunkujące podjęcie pozostałych prac w koronie drzewa.

W ogrodnictwie stosowane są również przycięcia pielęgnacyjne korygujące, zmierzające do niwelowania wad korony, poprawiające statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom, (np. w koronach topól),
mające na celu zlikwidowanie zagrożeń dla mieszkańców, powodowanych przez drzewa. Zabiegami tymi są: np. obniżenie wysokości, odciążenie konarów, korekta statyki poprzez odciążenie części
korony, usuwanie gałęzi nieprawidłowych oraz nadmiernie zagęszczających koronę, itp.). Często zachodzi wówczas konieczność usunięcia części żywych i zdrowych konarów czy gałęzi, a nawet
wierzchołków drzew. Przycięcia korygujące nie mają jednak nic wspólnego z pielęgnacją drzew, chociaż często przy tej okazji usuwa się posusz. W sposób radykalny stosuje się rzadko i ważny tutaj jest cel przeprowadzanych zabiegów.

Przycięcia pielęgnacyjne prześwietlające są to przycięcia rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę. Wykonuje się je w celu lepszego wykorzystania przez drzewo światła oraz lepszego przewietrzania korony, a tym samym dla poprawy warunków życia i rozwoju drzewa.

Przycięcia techniczne w koronach drzew, stosowane w budownictwie, wzdłuż ciągów komunikacyjnych, linii energetycznych i telekomunikacyjnych, aczkolwiek niejednokrotnie dość radykalne z uwagi na ich cel (tj. dostosowanie istniejącego drzewostanu do warunków zabudowy, dopuszczenie światła dziennego do mieszkań, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom tras komunikacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, utrzymanie w należytym stanie urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych,) – winny zostać przeprowadzone zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

arborystyka.eu

arborystyka.eu