Pielęgnacja drzew

– PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW

– KOREKCJA STATYKI DRZEW

– PRZYCINANIE, UFORMOWANIE KORONY DRZEW

– PRZYCINANIE PRZEŚWIETLAJĄCE

– SKRACANIE WYSOKOŚCI DRZEW

– ZABEZPIECZENIE KONARÓW PRZED ROZDARCIEM

– WYCINANIE SUCHYCH GAŁĘZI

– WYCINKA GAŁĘZI KOLIDUJĄCYCH Z OBIEKTAMI

– USUWANIE SKUTKÓW WICHUR